تشریح نحوه جذب نیروهای جدید سازمان

تشریح نحوه جذب نیروهای جدید سازمان

پیشبرد اهداف و توسعه سطح دانش منابع انسانی، مهمترین اولویت ها در بکارگیری نیروی انسانی در سازمان نظام مهندسی ساختما‌ن است .
رئیس سازمان با بیان این مطلب ، به نامه بازرسان در خصوص ارائه گزارشی از چگونگی جذب نیروهای جدید سازمان و مراحل قانونی آن پاسخ داد .
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد ،دکتر سالاری در این جوابیه که رونوشت آن برای اعضای هیئت مدیره ارسال شده است ،به تشریح سیر جریان جذب نیروی کارآمد جدید برای سازمان پرداخته است.
بر این اساس از مجموع ۹۳۳ نفر که در مدت فراخوان یک ماهه از طریق سایت سازمان ثبت نام نموده اند و با در نظر گرفتن معیارها و شاخص های لازم و پس از طی سه مرحله مصاحبه ، ارزیابی و گزینش، تعداد ۱۰ نفر به صورت آزمایشی و قرارداد سه ماهه به کار گرفته شده اند و در همین زمان، شش نفر از کارشناسان و مدیران سازمان تعدیل و جایگزین گردیدند.
۱۶ برگ، نمونه فرمها و آمار مربوطه برای اطلاع بازرسین پیوست گردیده و اضافه شده است که سایر مدارک و مستندات برای ملاحظه بازرسین در واحد منابع انسانی موجود است.
متن کامل جوابیه رئیس سازمان را عینا در بالا ملاحظه می فرمایید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

منبع خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

نظرات