نشست تخصصی کارگروه تعیین نرخ...

نشست تخصصی کارگروه تعیین نرخ...

کارگروه ماده ۱۸ سرویس حمل و نقل دانش آموزان سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در راستای سامان دهی و نحوه ی نظارت و ارزیابی بر سرویس های ایاب و ذهاب مدارس، تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد، کارگروه ماده ۱۸ سرویس حمل و نقل دانش آموزان روز چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه با حضور رئیس و معاونین سازمان، معاون فرماندار، کارشناس دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، مسئولین انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش اداره کل و نواحی و مدیران شرکت های حمل و نقل دانش آموزی برگزار شد.

در این نشست که با هدف سامان دهی سرویس ایاب و ذهاب مدارس ، تعیین نرخ وسایط نقلیه و نحوه ی نظارت و ارزیابی کار این سرویس ها برگزار شد، اعضا در مورد مشکلات سرویس های مدارس در سال گذشته و ارایه پیشنهادات در جهت ارتقای کیفیت خدمات رسانی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در ادامه بر اهمیت امر حمل و نقل دانش آموزان مدارس و شناسایی و تایید صلاحیت اخلاقی و رفتاری رانندگان قبل از بازگشایی مدارس تاکید شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

منبع خبر

شهرداری یزد

شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

نظرات