توضیحات شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در خصوص شکسته شدن سد امند...

باتوجه به شکستن سد امندی یک در شهرستان هریس طی روزهای اخیر، شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی توضیحات مربوطه را ارائه نمود.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، سد امندی یک در شرق روستای امندی از بخش خواجه شهرستان هریس در سال ۱۳۶۲ توسط جهاد سازندگی وقت با هدف تامین آب مورد نیاز کشاورزی احداث شده است.

طی دوره بهره برداری حدود ۳۶ ساله ۹۰ درصد مخزن سد با رسوبات پر شده و فقط حدود ۱۰ درصد آن باقی مانده بود.

در پی کاهش حجم مخزن سد، بهره ‌برداران محلی اقدام به انسداد سرریز و افزایش ارتفاع تاج سد به صورت غیر اصولی به غیرفنی نموده بودند و علی رغم تذکرات مسئولان ذیربط محلی ، متاسفانه اقدامی برای مرتفع نمودن انسداد سرریز به عمل نیامده بود.

در پی بارش های اخیر و افزایش ورودی به مخزن سد ،ارتفاع آب ۲ متر در مخزن بالا آمده بود و به جهت مسدود بودن سرریز، بتدریج از حد فاصل بدنه اصلی و خاکریز بالای بدنه ، نشست آب و شستشه شدگی بدنه اتفاق افتاده و منجر به تخریب حدود ۴۰ درصد بدنه سد شده است.

با توجه به سن بالای سد که تقریباً به ۳۶ سال می رسد و عمر مفید و پر شدگی مخزن مرمت سد از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

خوشبختانه علی‌رغم رها شدن آب سد به طرف روستاهای پایین دست و اقدامات پیشگیرانه و بازگشایی مسیل امندی بویژه در داخل محدوده روستا طی هفته های اخیر توسط شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی این حادثه تلفات جانی نداشته است و تنها یک دستگاه سواری پیکان واقع در داخل مسیل دچار خسارت شده است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

منبع خبر

شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

نظرات