برگزاری اولین و دومین جلسه کارگروه سیل و طغیان رودخانه شهرستان...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، اولین جلسه رسمی کارگروه سیل و طغیان شهرستان خدابنده با حضور معاون فرماندار ، دادستان شهرستان و ادارات عضو کارگروه ،برگزار گردید.

در این جلسه که به ریاست خمسه، معاون فرماندار در محل فرمانداری شهرستان خدابنده برگزار شد، خدایی دبیر کارگروه و مدیر منابع آب شهرستان ضمن اشاره به اهداف تشکیل و برگزاری این کارگروه و جلسه و وضعیت رودخانه های دایمی و فصلی و مسیل های خدابنده، گزارشی از تصرفات رودخانه در شهرهای قیدار، سهرورد، کرسف، زرین رود، نوربهار، و برخی روستاهای بخش های چهارگانه ارائه نمود.

در ادامه، گنج خانلو دادستان خدابنده خواستار احصاء موارد خطر ساز شهرها و روستاهای خدابنده از حیث سیل خیزی و اقدام برای رفع این تصرفات شد.

در این جلسه پس از ارایه پیشنهادات حاضران و تصویب بندهای مربوطه ، خمسه معاون فرماندار و رییس جلسه خواستار برگزاری منظم جلسات به صورت کاربردی تر در بخشهای تابعه شد .

به گزارش این روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، همچنین دومین جلسه کارگروه سیل و طغیان با حضور ادارات ذی ربط و دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای چنگوری، چنگور، گوران، آق بلاغ سفلی، خنداب، مجیدآباد،  سرین دره، ینگجه و محمدآباد و شهر سجاس در محل بخشداری سجاس برگزار و تصمیمات مربوطه از جمله همکاری دهیاران و شوراها در همراه کردن مردم و تامین ماشین آلات مورد نیاز گرفته شد. طبق اعلام خدایی مقرر است جلسات مربوطه به طور منظم تا حصول نتایج پیش بینی شده ادامه یابد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

منبع خبر

شركت آب منطقه‌ای زنجان

شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

نظرات