صدور اخطاریه و ابطال بیش از۳۰۰ حلقه چاه مجاز کشاورزی در سال ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، در سال ۱۳۹۷ برای بیش از ۳۰۰ حلقه چاه مجاز کشاورزی دارای تخلف ، اخطاریه صادر و بسیاری از آنها به دلیل عدم توجه به اخطاریه های صادره لغو و باطل گردید.

مهندس خدایی مدیر منابع آب خدابنده با بیان این خبر افزود: ابطال پروانه بهره برداری در انتظار مالکان چاههای مجاز کشاورزی دارای تخلف بوده و پس از تکمیل فرایند ابطال قطعاً چاه های متخلف برای همیشه پر و مسلوب المنفعه خواهند شد.

وی همچنین اظهارکرد: در سال جاری آبیاری بیش از یکهزارحلقه چاه کشاورزی مجاز شهرستان خدابنده مورد نظارت کارشناسان امور منابع آب خدابنده قرار خواهند گرفت.

خدایی افزود: در مورد اضافه برداشت از مفاد پروانه صادره و انتقال آب به اراضی غیر آبخور اولیه شرکت آب منطقه ای زنجان هیچ گونه مماشاتی نداشته و از مالکان محترم خواست، هشدارهای مریوطه را جدی بگیرند .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

منبع خبر

شركت آب منطقه‌ای زنجان

شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

نظرات