پرداخت مرحله اول اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریهای کشور

پرداخت مرحله اول اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریهای کشور

جانشین رییس و معاون پشتیبانی و توسعه منابع سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعلام کرد: ۲ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، موضوع جز(۲) بند(ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه، به عنوان مرحله اول توزیع این اعتبار در سال ۹۸ در وجه شهرداری ها و دهیاری های کشور پرداخت می گردد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور، مسعود نصرتی با بیان خبر فوق اظهار کرد: از مبلغ فوق۱۹۰میلیارد ریال سهم شهرداری کلانشهرها و ۸۴۰ میلیارد ریال سهم سایر شهرداری ها بود که به حساب آنان واریز شده است و سهم دهیاری ها به زودی واریز می گردد.

شایان ذکر است براساس بند(۴) الحاقی تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور، عوارض سوخت شهرداری ها و دهیاری های کشور پس از واریز به وجوه متمرکز به صورت ماهانه به شهرداری ها و دهیاری های کشور پرداخت می گردد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

    منبع خبر

    سازمان شهرداریها و دهیاریها

    سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات