استقبال عمومی از غرفه محیط زیست درموسسه قران و علوم اولوالالباب در بیرجند

استقبال عمومی از غرفه محیط زیست درموسسه قران و علوم اولوالالباب در بیرجند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

نظرات