در آستانه روز تنوع زیستی ، تفاهم نامه همکاری محیط زیست و پژوهشکده دانشگاه فردوسی مشهد مبادله شد

در آستانه روز تنوع زیستی ، تفاهم نامه همکاری محیط زیست و پژوهشکده دانشگاه فردوسی مشهد مبادله شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

نظرات