برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات زیست محیطی شهرک صنعتی شماره یک دزفول

برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات زیست محیطی شهرک صنعتی شماره یک دزفول

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

نظرات