دستگیری متخلف صید غیرمجاز ماهی در اندیمشک

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

نظرات