معرفی ۴۴ متخلف در شفت به مراجع قضایی در یکسال گذشته

معرفی ۴۴ متخلف در شفت به مراجع قضایی در یکسال گذشته

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

نظرات