تکمیل مراحل پایانی احداث بلوار ۳۶ متر دگایران به روایت تصویر

تکمیل مراحل پایانی احداث بلوار ۳۶ متر دگایران به روایت تصویر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

منبع خبر

شهرداری سنندج

شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

نظرات