تکمیل مراحل پایانی بلوار ۳۶ متری دگایران سنندج / این بلوار بزودی به بهره برداری می رسد

تکمیل مراحل پایانی بلوار ۳۶ متری دگایران سنندج / این بلوار بزودی به بهره برداری می رسد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

منبع خبر

شهرداری سنندج

شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

نظرات