ترمیم و بازسازی کانیوا در کمربندی بادامستان جهت هدایت آبهای سطحی توسط واحد خدمات شهری


ترمیم و بازسازی کانیوا در کمربندی بادامستان جهت هدایت آبهای سطحی توسط واحد خدمات شهری
لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیجار

    منبع خبر

    شهرداری بیجار

    شهرداری بیجار یک شهرداری در شهر بیجار می باشد

      نظرات