روابط عمومی و فرهنگ سازی (آموزش روحانیون)

ازآن جایی که فرهنگ سازی یک فعل اجتماعی است که در ارتباط با گستره وسیعی از انسان ها سرو کار دارد و می خواهد بر رفتار و ذهنیت تعداد زیادی از آدمیان تاثیر بگذارد یک عمل روابط عمومی است زیرا شناخت افکار عمومی وتاثیر و نفوذ در آن یکی از وظایف و شاید مهمترین وظیفه روابط عمومی است.شناخت افکار عمومی نقش بسیار زیادی در فرایند فرهنگ سازی خواهد داشت به این دلیل که فرهنگ و رفتار یک جامعه ناشی از نوع تفکر و اندیشه حاکم بر اذهان مردم آن جامعه است و تغییر واصلاح فرهنگ یک جامعه با تغییر واصلاح فکر و اندیشه مردم آن جامعه ممکن می شود. ازاین رو روابط عمومی به عنوان نماینده رسمی وعلمی شناخت و مطالعه افکار عمومی اهمیتی مضاعف می یابد. روابط عمومی به دلیل وظیفه درون سازمانی و برون سازمانی ،بیش از همه در اعتلا ورشد فرهنگ ورفتار با انسان سروکار دارد که از زمینه ها و امکانات وابزارهای خوبی جهت این اعتلا قدم بردارد و با مخاطب شناسی برای اقناع و نفوذ در مخاطبین دست یابد.طریق شناخت علمی و صحیح مخاطبان به راهبردهای معین و اجرای برنامه های سازماندهی شده به اطلاع رسانی و تدوین فرهنگ صحیح فردی و اجتماعی بپردازد و با تعمیم وسیع برای ترویج و تبلیغ یعنی جاانداختن رفتارها والگوهای مناسب رفتاری به مقوله "فرهنگ سازی" به اجرا در آورد. تبلیغ ،ترویج ، اقناع ، اطلاع رسانی ، آموزش ، زمینه سازی ،فضاسازی و... روش ها و راهبردهایی است که به عنوان وظایف و کارکردهای روابط عمومی در فرآیند فرهنگ سازی نقش موثری دارند.با مطالعه در نقش و کارکردهای روابط عمومی می توان به امر "فرهنگ سازی" که در درون هر یک از وظایف جای دارد دست یافت. ازسه وظیفه اصلی در فرهنگ سازی می توان به ۱-اطلاع یابی ۲-اطلاع شناسی ۳-اطلاع رسانی اشاره کرد .

۳- آموزش روحانیون:

کمبود آب در حال حاضر دربسیاری از مناطق وجود دارد و بیش از یک میلیارد نفر نیز در مناطق کم آب زندگی می کنند که پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۵ به ۵/۳ میلیارد نفر افزایش پیدا کند.

در خاور میانه کمبود منابع آبی و ضعف مدیریت، بر بحران آب افزوده است بطوریکه انتظار می رود در سال ۲۰۴۰ حدود ۱۴ کشور در خاورمیانه از جمله ایران، با تنش شدید آبی مواجه شوند .

این در حالی است که در خاورمیانه حدود ۸۵ درصد از آب شیرین در بخش کشاورزی مصرف می شود و در کشور ما این مقدار حدود ۹۰ درصد می باشد.

در استان مرکزی نیز برداشت‌های بی‌رویه و بی‌حساب برای مصارف کشاورزی با بهره‌وری پایین موجب هدررفت بخش زیادی از منابع آب استان شده است.اضافه‌برداشت‌ غیرمجاز و همچنین حفر چاههای غیرمجاز نیز بر مشکلات ناشی از کم‌آبی در استان دامن زده است.

‌برای مدیریت شرایط نامطلوب حاکم بر منابع آب استان اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب آغاز شده است که اطلاع رسانی به همه اقشار مردم توسط گروههای تاثیرگذار نظیر روحانیون از جمله برنامه‌ها در این طرح است و برگزاری نشست سراسری با حضور این عزیزان به منزله تاکید بر اهمیت بحران آب و نقش پررنگ روحانیون در جریان سازی اجتماعی برای رفع این بحران است.که با توجه به اهمیت ارتباط میان مردم و ائمه جمعه ، ایشان می توانند در رابطه با بحران آب و اجرای طرح بزرگ احیاء و تعادل بخشی از ارکان اصلی اطلاع رسانی به اقشار مختلف مردم باشند.

برگزاری همایش ائمه محترم جمعه و جماعات با محوریت طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در محل سد کمال صالح و ۳۵ نشست با گروههای مرجع و روحانیون از جمله فعالیت های روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی در زمینه آموزش این گروه پر نفوذ اجتماعی بوده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات