برگزاری جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای یزد

برگزاری جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای یزد

دربیستمین جلسه کمیسون توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای یزد، اهداف سیستم مدیریت یکپارچه در سال جاری تصویب شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، در بیستمین جلسه کمیسون توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای یزد که با حضور «محمدمهدی جوادیان زاده»مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد، معاونان ودیگر اعضای این کمیسیون برگزار گردید، گزارش عملکرد کمیسیون و کمیته های ذیل آن در سال گذشته مطرح شد. در این جلسه در خصوص برنامه زمانبندی برگزاری جلسات کمیته های ذیل کمیسیون بررسی و دستور کارهای مرتبط در سال جاری صادر گردید. همچنین نحوه تهیه برنامه اقدامات شرکت در خصوص تفاهم نامه سه ساله وزارت نیرو در راستای اجرایی شدن نقشه راه اصلاح نظام اداری مورد بررسی قرار گرفت و اهداف سیستم مدیریت یکپارچه در سال ۹۸ تصویب شد.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات