استفاده از خط دوم انتقال آب از سدماملو به تصفیه خانه هفتم تهران جهت تامین پایدار آب

استفاده از خط دوم انتقال آب از سدماملو به تصفیه خانه هفتم تهران جهت تامین پایدار آب

مدیر امور نظارت بر بهره برداری و نگهداری سد ماملو گفت: به منظور تعمیرات و بازدید های دوره ای استفاده از خط دوم انتقال آب از سدماملو به تصفیه خانه هفتم تهران جهت تامین پایدارآب انجام شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "علیرضا خانی زاد" با بیان این مطلب اظهار کرد: سامانه تامین و انتقال آب به تصفیه خانه هفتم تهران، دارای دو خط ۱۶۰۰ میلی متری می باشد که تا امروز تامین و انتقال آب به مقدار ۲.۵ متر مکعب بر ثانیه از طریق خط اول صورت می پذیرفت. وی با بیان اینکه تلاش بر این بود تا در حین تعمیرات شیرآلات و بازدید های دوره ای در تامین آب شرب و مطمئن شهروندان وقفه ای صورت نگیرد، افزود: با هماهنگی دفتر بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی و برقآبی شرکت با مرکز هماهنگی و کنترل آب تهران (تله متری) و نیز تصفیه خانه هفتم ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات