برگزاری جلسه کمیته راهبردی طرح احیاء و تعادل بخشی

برگزاری جلسه کمیته راهبردی طرح احیاء و تعادل بخشی

سومین جلسه کمیته راهبردی طرح احیاء و تعادل بخشی در سال ۹۸ با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، معاون حفاظت و بهره برداری و جمعی از مدیران ستادی شرکت در محل دفتر مدیریت عامل برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، سومین جلسه کمیته راهبردی طرح احیاء و تعادل بخشی در سال ۹۸ در تاریخ ۵ خردادماه ۹۸ با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، مهندس عرب پور معاون حفاظت و بهره برداری و جمعی از مدیران ستادی شرکت در محل دفتر مدیریت عامل برگزار گردید. در این جلسه اهم مسائل مربوط به پروژه های طرح احیاء و تعادل بخشی مورد بررسی و ارائه نظر واقع گردید.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات