پنجمین شماره خبرنامه داخلی کرمانشاهاب منتشر شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه پنجمین شماره خبرنامه داخلی کرمانشاهاب با اخبار و فعالیتهای اردیبهشت ماه سال ۹۸ منتشر شد.

کرمانشاهاب در رویکرد نو و در سال نو در تلاش است تا با درج مقالات و گفتارهای کوتاه و علمی-ترویجی به استقبال گفتمانی نو در مخاطرات محیطی و سازگاری با کم آبی و حفاظت از منابع آب رفته و از این منظر از همه علاقه مندان برای ارسال مطالب و مقالات علمی دعوت به همکاری می نماید. نسخه الکترونیکی مجله را می توانید از سایت شرکت آب منطقه ای کرمانشاه و با  آدرس http://www.kshrw.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/KRWA-BULLETIN-۵-ss(۱).pdf

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات