برگزاری جلسه با حضور مهندس علیزاده و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

برگزاری جلسه با حضور مهندس علیزاده و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

جلسه ای با حضور مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، دکتر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و معاون طرح و توسعه و معاون برنامه ریزی و جمعی از مدیران شرکت در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه ای در تاریخ ۷ خردادماه ۹۸ با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، دکتر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مهندس فدائی معاون طرح و توسعه، مهندس نمازیان معاون برنامه ریزی و جمعی از مدیران شرکت در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل شد. در این جلسه که با محوریت تامین اعتبارات طرح های عمرانی شرکت برگزار گردید، مهندس علیزاده ضمن تشریح آخرین وضعیت طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای کرمان از معاون برنامه ریزی خواست تا گزارشی در این زمینه ارائه دهد. مهندس ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات