نصاب معاملات سال ۹۸ شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغ شد

نصاب معاملات سال ۹۸ شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغ شد

جانشین رییس و معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از ابلاغ نصاب معاملات سال ۹۸ شهرداری ها و دهیاری ها خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مسعود نصرتی در این زمینه گفت: با توجه به مصوبه۲۸ اردیبهشت سال جاری هیات محترم وزیران در خصوص ابلاغ نصاب معاملات دولت در سال ۹۸ و مستند به مصوبه ۲۹ دی سال ۹۳ هیات وزیران در خصوص تعیین کلیه نصاب معاملات و سایر موارد مرتبط در آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری ها و دهیاری ها، نصاب نصاب معاملات سال ۹۸ شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغ شد.

وی همچنین اظهار کرد: نصاب معاملات جزیی، متوسط و بزرگ(عمده) و نیز نصاب ترک تشریفات در شهرداری ها و دهیاری ها و همچنین نصاب اجاره و استیجاره و رفع اختلافات شهرداری با پیمانکاران نیز ابلاغ شد.

نصرتی اضافه کرد: با توجه به ابلاغ صورت گرفته لازم است تمامی شهرداری ها و دهیای ها از نصاب ابلاغ شده سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در مورخ ۳۱ اردیبهشت سال جاری در تمامی معاملات و موارد فوق الذکر استفاده نمایند.

مصوبه مورخ۹۸.۲.۲۸ هیات وزیران

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

  منبع خبر

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات