توسط امورآب وفاضلاب شهرستان اراک اصلاح بخشی از  خط انتقال فاضلاب شهر اراک

توسط امورآب وفاضلاب شهرستان اراک اصلاح بخشی از خط انتقال فاضلاب شهر اراک


به منظور جلوگیری از ورودآبهای سطحی به ویژه با حجم زیاد به شبکه جمع آوری فاضلاب شهری واقع درانتهای خیابان جهاد(هپکو) ، اداره بهره برداری فاضلاب منطقه یک امور آبفا اراک اقدام به اصلاح قسمتی از خط انتقال فاضلاب این منطقه نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی مهندس سعید سرآبادانی مدیرامورآب وفاضلاب شهرستان اراک بیان نمود : باتوجه به بارندگی وسیلابهای های اخیر که باعث خرابی دیواره های منهولهای فاضلاب درانتهای خیابان جهاد(هپکو) شده با اشاره به اجرای خط انتقال فاضلاب به طول ۲۰ متر با قطر ۶۰۰ میلیمتر و همچنین بازسازی تعداد ۹ فقره از منهولهای تخریب شده تصریح کرد: این اقدامات توسط اداره بهر ه برداری فاضلاب منطقه یک اراک به صورت امانی وباکمترین هزینه انجام شد.

نویسنده :زهرا طراوتی فکور

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

      نظرات