توسط امور آب وفاضلاب شهرستان اراک اصلاح بازسازی شبکه آبرسانی وتعویض شیر آلات شبکه

توسط امور آب وفاضلاب شهرستان اراک اصلاح بازسازی شبکه آبرسانی وتعویض شیر آلات شبکه


به منظور کاهش هدررفت آب ، نوسازی ومدیریت شبکه آبرسانی ، اداره بهره برداری آب منطقه یک امورآب وفاضلاب شهرستان اراک اقدام به اصلاح شبکه توزیع وتعویض شیرآلات شبکه این منطقه نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی مهندس سعید سرآبادانی مدیر امورآب و فاضلاب شهرستان اراک با اعلام خبر فوق گفت : در این راستا ۱۷۳متر از شبکه آبرسانی مربوط به منطقه اصلاح و بازسازی و ۷دستگاه از شیرآلات شبکه با اقطار ۸۰، ۱۰۰، ۱۵۰نیز تعویض شد.

گفتنیست : درسطح شهراراک بالغ بر۱۲۰۰کیلومترشبکه آبرسانی و تعداد ۵۷۰۰ دستگاه شیر شبکه آب در اقطارمختلف وجوددارد.

نویسنده :زهرا طراوتی فکور

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

      نظرات