موافقت وزارت راه و شهرسازی با کلیات پیشنهاد اعطای صلاحیت اجرای تاسیسات برق و مکانیک

موافقت وزارت راه و شهرسازی با کلیات پیشنهاد اعطای صلاحیت اجرای تاسیسات برق و مکانیک


موافقت وزارت راه و شهرسازی با کلیات پیشنهاد اعطای صلاحیت اجرای تاسیسات برق و مکانیک

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در جلسه‌ای که با حضور مدیران کل دفتر توسعه تشکلهای مهندسی و دفتر مقررات ملی ساختمان و تنی چند از مدیران نظام مهندسی ساختمان کشور در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار گردید با کلیات اعطای صلاحیت اجرای تاسیسات برق و مکانیک موافقت به عمل آمد.
در این جلسه لزوم بازنگری جدی در روند ارائه خدمت توسط مجریان ذیصلاح و سازندگان مسکن برای افزایش کیفیت ساختمان و ارائه سرویس‌های واقعی توسط مهندسان مورد تاکید قرار گرفت.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات