ایمن سازی ورودی شهر ایلام از سمت حمیل- سرابله با ساماندهی و تکمیل تقاطع غیر همسطح ارغوان

ایمن سازی ورودی شهر ایلام از سمت حمیل- سرابله با ساماندهی و تکمیل تقاطع غیر همسطح ارغوان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات