مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست چهارمحال و بختیاری افزایش یافته است

مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست چهارمحال و بختیاری افزایش یافته است

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات