ایجاد مشاغل سبز ، لازمه توسعه پایدار است / بر روند اجرایی سایت پسماند در یونسی نظارت کامل صورت می گیرد

ایجاد مشاغل سبز ، لازمه توسعه پایدار است / بر روند اجرایی سایت پسماند در یونسی نظارت کامل صورت می گیرد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات