تورج همتی دردیدار با مدیران مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام رضا(ع): معماری پایدارنگاهی بلند مدت به اهداف محیط زیست دارد.

تورج همتی دردیدار با مدیران مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام رضا(ع): معماری پایدارنگاهی بلند مدت به اهداف محیط زیست دارد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات