مهندس شاکری به همراه معاونت پایش ورئیس اداره بازرسی در انتهای سفر به جنوب استان از کارخانه رب گوجه شهرستان جیرفت بازدید نمود

مهندس شاکری به همراه معاونت پایش ورئیس اداره بازرسی در انتهای سفر به جنوب استان از کارخانه رب گوجه شهرستان جیرفت بازدید نمود

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات