بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان از کارخانه تولید مس کاتد مستقر در شهرک صنعتی شهرستان جیرفت

بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان از کارخانه تولید مس کاتد مستقر در شهرک صنعتی شهرستان جیرفت

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات