دیدار مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با فرماندار شهرستان جیرفت

دیدار مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با فرماندار شهرستان جیرفت

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات