دیدار مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان و هیئت همراه با فرماندار و دادستان شهرستان عنبر آباد

دیدار مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان و هیئت همراه با فرماندار و دادستان شهرستان عنبر آباد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات