حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان در همایش روز جهانی تنوع زیستی شهرستان جیرفت

حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان در همایش روز جهانی تنوع زیستی شهرستان جیرفت

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات