مصاحبه مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان، با خبرنگار روزنامه صدای...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، محمدی خبرنگار روزنامه صدای زنجان ،سوالات خود را در مورد تعیین تکلیف لوله های تالوار آغاز کرد که در این زمینه مهندس رضاپور،مدیرعامل این شرکت ، توضیحات خود را با تبیین اهداف اولیه و اهداف بازنگری شده سد تالوار چنین عنوان داشت : در اهداف اولیه سد تالوار ۳۲ هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی تعیین شده بود که ۸ هزار هکتار آن به کردستان و ما بقی یعنی ۲۴ هزار هکتار به زنجان تعلق داشت.

رضاپور افزود: پس از سفر مقام معظم رهبری به همدان در سال ۸۹ ، مقرر گردید که آب مورد نیاز شرب و صنعت همدان نیز از این سد تامین گردد، لذا ۳۲ هزار هکتار به ۲۴ هزار هکتار کاهش یافت که این کاهش از سهم زنجان بود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان گفت: با توجه به کمبود بارشهای سالانه و عدم وجود آب قابل تنظیم در پشت سد پس از آبگیری ، وزارت نیرو در اهداف آن بازنگری کرده و اهداف آن را کاهش داد و ۲۱۰میلیون متر مکعب آب سد به ۳۳میلیون کاهش یافت، که ۱۱ میلیون آن برای نیاز های زیست محیطی بود و مابقی ۱۶ میلیون برای همدان و ۶ میلیون برای کردستان اختصاص داده شد و سهم زنجان به صفر رسید.

رضاپورافزود: با این توضیحات لوله های خریداری شده برای تکمیل خط انتقال اضافه ماند و در سال ۹۷ که دوباره ردیف اعتباری برای سد تالوار تعریف شد ، این لوله ها به مزایده گذاشته شد ولیکن برنده ای در پی نداشت .

وی ادامه داد: بنابراین با همفکری مراجع رسیدگی و نظارتی ، لوله های موجود بعنوان آورده کارفرما در مناقصه کارهای باقیمانده سد تالوار لحاظ گردید که پس از مشخص شدن برنده ، لوله ها به وی تحویل داده خواهد شد.

مهندس رضاپور اظهار کرد: در بارندگی های اخیر، که پشت مخزن سد تالوار به میزان ۱۴۵ میلیون متر مکعب رسید و با وجود این ، میزان ۹۰ میلیون مترمکعب نیز رها سازی شد.، لذا درخواست بازنگری دوباره در اهداف طرح از وزارت نیرو شده است و امیدواریم با بازنگری در اهداف سد به میزان ۵۰% اهداف قبلی ، تا افق ۱۴۲۰بتوانیم آب شرب و کشاورزی خدابنده را از سد تالوار تامین نمائیم .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات