از خط قرمز پروانه ساخت عبور نکنید!

از خط قرمز پروانه ساخت عبور نکنید!

مدیر کمیسون ماده صد شهرداری اصفهان گفت: شهروندان قبل از ساخت و ساز نسبت به اصلاح و تغییر پروانه ساخت خود اقدام کنند.

غلامعلی فیض اللهی اظهار کرد: وظیفه کمیسون ماده ۱۰۰ رسیدگی به تخلفات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف پروانه ساخت است و چنانچه ساخت و سازهای شهری مخالف مفاد پروانه ساخت باشد پس از طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ دستور تخریب صادر می‌شود.

وی افزود: سال ۵۶ تبصره دو تا ۱۱ کمیسیون ماده ۱۰۰ تصویب شد که بر مبنای آن، چنانچه ساختمانی برخلاف ضوابط شهرسازی، معماری و ایمنی ساخته شود در صورت رد نکردن خطوط قرمز جریمه می‌شود.

مدیر کمیسون ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان با اشاره به خطوط قرمر در ساخت و سازهای شهری، خاطرنشان کرد: چنانچه ارتفاع بالکن کمتر از چهار متر و از طبقه دوم به پایین باشد یا در گذرهای زیر ۱۰ متر ایجاد شود، کمسیون ماده ۱۰۰ دستور تخریب می‌دهد.

فیض اللهی ادامه داد: ساخت طبقه اضافی برخلاف پروانه ساخت کد یا قوانین و مقررات، رعایت نکردن میزان مجاز مشرفیت بر ساختمان‌های دیگر، کسر پارکینگ و تبدیل آن به فضای مسکونی، تبدیل پارکینگ  به فضای تجاری و کسب و کار و بالکن سرتاسری از جمله خطوط قرمز کمیسیون ماده ۱۰۰ است و در این شرایط رای تخریب صادر می‌شود.

وی تصریح کرد: چنانچه تخلف ساختمانی انجام شده از خطوط قرمز عدول نکرده و برخلاف کد و مقررات منطقه نباشد، به جای حکم تخریب از مالک ساختمان جریمه گرفته می‌شود.

مدیرکمیسون ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان با اشاره به بخش اصلاح پروانه ساختمانی، گفت: از شهروندان می‌خواهیم قبل از اقدام به ساخت و ساز و چنانچه قصد ایجاد تغییراتی در پروانه ساختمانی خود دارند با مراجعه به شهرداری نسبت به انجام اصلاحاتی که برخلاف ضوابط کمیسیون ماده ۱۰۰ نباشد، اقدام کنند.

فیض اللهی تاکید کرد: برخی همشهریان با این عنوان که همسایگان آنان بالکن زده یا تخلفی انجام داده‌اند اقدام به انجام خلافی مشابه می‌کنند درحالی که برخی از همین ساختمان‌ها رای تخریب دارند یا پرونده آنها هنوز در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح نشده است، بنابراین بهترین راه حل ساخت و ساز بر طبق ضوابط پروانه و در صورت امکان اصلاح پروانه ساخت است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اصفهان

  منبع خبر

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان یک شهرداری در شهر اصفهان می باشد

   نظرات