فراخوان پروژه های تحقیقاتی ۱۳۹۷

پژوهشگران محترم می­توانند پس از بررسی عناوین و RFP مربوطه، فرم پروپوزال تکمیل شده را به همراه مدارک زیر حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه­ شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ به گروه تحقیقات کاربردی این شرکت ارسال نمایند.

پژوهشگران محترم می­توانند پس از بررسی عناوین و RFP مربوطه، فرم پروپوزال تکمیل شده را به همراه مدارک زیر حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه­ شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ به گروه تحقیقات کاربردی این شرکت ارسال نمایند.

۱- نسخه کاغذی به همراه فایل الکترونیکی ( با فرمت docx ) پروپوزال تکمیل شده

۲- تصویرحکم کارگزینی و آخرین مدرک تحصیلی پژوهشگر اصلی

۳- نسخه کاغذی چکیده طرح در یک صفحه به همراه فایل الکترونیکی ( با فرمت docx )

توجه ۱:پیشنهاده/پروپوزال ارسالی می­بایست با در نظر گرفتن محتوی RFP زیر تکمیل گردند.

توجه ۲: پیشنهاده/پروپوزال هایی که پس از مهلت مقرر به این واحد ارسال شود، مورد رسیدگی قرار نخواهند گرفت.

فرم خام پیشنهاده/پروپوزال پروژه های پژوهشی

ردیف عنوان اولیه پروژه فایل RFP
۱

برآورد پارامترهای هیدرودینامیک آبخوان با استفاده از نتایج آزمایش های پمپاژ کارآیی چاه (Well Performance Test) و آزمایش های پمپاژ آبخوان (Aquifer Pumping test)، مقایسه نتایج و تهیه نقشه های هم ارزش پارامترها
(مطالعه موردی: آبخوان آبرفتی مشهد-چناران)

دریافت فایل
۲ معرفی رو یکرد بهینه جایگزین شبکه تیسن تغییرات کمی آب زیرزمینی در مقیاس آبخوان (تهیه آبنمود معرف)
(محدوده مطالعه : آبخوان های سطح استان خراسان رضوی)
دریافت فایل
۳

برآورد مقدار تغذیه آب زیرزمینی با استفاده از روش نوسانات سطح ایستابی
(مطالعه موردی: آبخوان آبرفتی مشهد-چناران)

دریافت فایل
۴

بررسی و برآورد تغییرات ذخیره آبخوان با استفاده ازخصوصیات کمی قنوات
(مطالعه موردی: آبخوان آبرفتی مشهد-چناران)

دریافت فایل
۵ بررسی پاسخ هیدرولوژیکی مناطق همگن شهری به بارش و تعیین کارایی شبکه زهکشی به کمک شبیه سازی رواناب شهری
(مطالعه موردی:بخشی از شهر مشهد)
دریافت فایل
۶ مکانیابی بهینه ایستگاه های پایش کیفیت آب رودخانه و منابع آب سطحی
(محدوده مطالعه: بالادست سد ارداک و بالادست بند گلستان)
دریافت فایل
لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات