بررسی دو پروژه تحقیقاتی در شرکت توزیع نیروی برق ...

به گزارش پایگاه خبری توانیر به نقل از روابط عمومی توزیع سمنان، دبیرکمیته تحقیقات این شرکت با اشاره به این که "ارائه مدلی برای شبیه سازی عوامل موثر بر بهینگی زنجیره تامین مبتنی بر تکنیک ترکیبی MCDM  فازی و پویایی های سیستم در این شرکت " به عنوان یکی از پروژه های ارائه شده محسوب می شود گفت: با نظر اعضای کمیته، شرکت در حال حاضر در حوزه زنجیره تامین با خللی مواجه نبوده و تمرکز کمیته تحقیقات بر حل مسائل و مشکلات جاری است و در صورت امکان از ظرفیت محقق این پروژه در موضوعات منابع انسانی و در قالب یک طرح تحقیقاتی دیگر استفاده خواهد شد.

حسین خسروی بیان داشت: "سیستم اتوماسیون توزیع" پروژه دیگری است که در این کمیته بررسی شده و علی رغم مزایای فراوانی که برقراری این سیستم دارد، نیاز به نرم افزار بسیار قدرتمندی داشته که هم اینک در دسترسی نبوده و تصویب نشد.

وی یادآور شد: به منظور تغییر رویکرد تحقیقاتی شرکت، مصوب گردید معاونین و مدیران دفاتر مستقل، نیازهای پژوهشی خود را در سال جاری اعلام کرده تا به مراکز دانشگاهی و پژوهشی اطلاع رسانی شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات