پاکسازی جاده ورودی صدرا با همت سازمان مردم نهاد پاکسازان طبیعت فارس

پاکسازی جاده ورودی صدرا با همت سازمان مردم نهاد پاکسازان طبیعت فارس

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات