بازدید مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان از مناطق  مرغزار و پاسیب و گفتگو با جوامع محلی برای جلب مشارکت های مردمی

بازدید مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان از مناطق مرغزار و پاسیب و گفتگو با جوامع محلی برای جلب مشارکت های مردمی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات