برگزاری مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع و روسای ادارات آموزش وپژوهش و برنامه ریزی منابع اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

برگزاری مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع و روسای ادارات آموزش وپژوهش و برنامه ریزی منابع اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات