فضای شهر برای برگزاری مسابقات لیگ ملت های والیبال آماده شد / افزایش سه برابری جذب گردشگر با تحقق ارومیه ۲۰۲۰

فضای شهر برای برگزاری مسابقات لیگ ملت های والیبال آماده شد / افزایش سه برابری جذب گردشگر با تحقق ارومیه ۲۰۲۰

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات