اطلاعیه / عملیات سم پاشی سطح شهر / محله سرارود

اطلاعیه / عملیات سم پاشی سطح شهر / محله سرارود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات