اطلاعیه / عملیات سم پاشی سطح شهر / محله سرارود

اطلاعیه / عملیات سم پاشی سطح شهر / محله سرارود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

    منبع خبر

    شهرداری مبارکه

    شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

      نظرات