رفع تصرف از بستر رودخانه آبدر در محل مهرآباد شهرستان شهربابک

رفع تصرف از بستر رودخانه آبدر در محل مهرآباد شهرستان شهربابک

با پیگیری امور منابع آب شهرستان شهربابک و همکاری ارگان های مربوطه ۸۰۰ متر از مساحت رودخانه آبدر در محل مهرآباد این شهرستان رفع تصرف شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، با پیگیری امور منابع آب شهرستان شهربابک و همکاری ارگان های مربوطه ۸۰۰ متر از مساحت رودخانه آبدر در محل مهرآباد این شهرستان رفع تصرف شد.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات