بازدید مدیرکل دفتر نظامهای بهره برداری آب و آبفا وزارت نیرو از  بم

بازدید مدیرکل دفتر نظامهای بهره برداری آب و آبفا وزارت نیرو از بم

مدیرکل دفتر نظامهای بهره برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو و مدیر کل دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان برای بازدید و شرکت در جلسات مرتبط با آب به شهرستان بم سفر نمودند. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۱۱ خردادماه ۹۸ آقای رجایی مدیرکل دفتر نظامهای بهره برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو و آقای مصطفوی مدیر کل دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران و مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان برای بازدید و شرکت در جلسات مرتبط با آب به شهرستان بم سفر نمودند. جلسه ای با حضور آقای رجایی مدیرکل دفتر نظامهای بهره برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو، آقای مصطفوی مدیر کل دفتر آبهای زیرزمینی و هیئت همراه و مهندس ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

منبع خبر

شبکه خبری آب کشور

شبکه خبری آب کشور

شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات