بازدید مدیرکل دفتر نظامهای بهره برداری آب و آبفا وزارت نیرو...

بازدید مدیرکل دفتر نظامهای بهره برداری آب و آبفا وزارت نیرو...

مدیرکل دفتر نظامهای بهره برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو و مدیر کل دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان برای بازدید و شرکت در جلسات مرتبط با آب به شهرستان بم سفر نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۱۱ خردادماه ۹۸ آقای رجایی مدیرکل دفتر نظامهای بهره برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو و آقای مصطفوی مدیر کل دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع  آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران و مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان برای بازدید و شرکت در جلسات مرتبط با آب به شهرستان بم سفر نمودند.

جلسه ای با حضور آقای رجایی مدیرکل دفتر نظامهای بهره برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو، آقای مصطفوی مدیر کل دفتر آبهای زیرزمینی و هیئت همراه و مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان و هیئت همراه و مهندس نیکزادی نماینده مردم شریف شرق استان کرمان در مجلس شورای اسلامی و فرمانداران و مدیران امور منابع آب شهرستان های شرق استان و مدیر سد نساء برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص خط انتقال آب شرب بم-بروات و تعیین تکلیف حقابه بران سدنساء و همچنین وضعیت چاه به جای قنات های شهرستانهای جنوب شرق بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در ادامه نیز جلسه ای در محل شبکه بهره برداری و زهکشی سد نساء درخصوص پروژه خط انتقال آب شرب تشکیل و نسبت به مسائل مد نظر صحبت شد.

همچنین آقای رجایی مدیرکل دفتر نظامهای بهره برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو و  آقای مصطفوی مدیر کل آبهای زیرزمینی و هیئت همراه و مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان و هیئت  همراه از قنات روستای کامرانیه شهرستان نرماشیر بازدید نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات