توضیحات تکمیلی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان در خصوص حادثه پارک ملی خبر بافت

توضیحات تکمیلی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان در خصوص حادثه پارک ملی خبر بافت

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات