شلیک شکارچیان به سمت محیط بانان استان کرمان حادثه آفرین شد

شلیک شکارچیان به سمت محیط بانان استان کرمان حادثه آفرین شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات