مسئله آب فرابخشی است و راه حل های آن هم باید فرابخشی حل شود

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه‌ای که با حضور مدیرعامل معاونین حفاظت و بهره برداری و برنامه ریزی اعضای شورای حفاظت از منابع آب استان و جمعی از مدیران و کارشناسان بخش‌های مرتبط و به میزبانی معاونت حفاظت و بهره برداری برگزار گردید ، دکتر داود رضا عرب مدیر موسسه پژوهشی راهبرد دانش پویا به عنوان سخنران در بحث سازگاری با کم آبی پرداخت در این جلسه شهلایی مشاور مدیرعامل و مرادی معاون حفاظت و بهره برداری مباحثی را در زمینه سازگاری با کم آبی به عنوان یکی از برنامه های مهم برای حفاظت از منابع آب مطرح نمودند،

در ادامه دکتر عرب، آب را مسئله‌ای فرابخشی دانست که در همه ابعاد فنی اجتماعی اقتصادی و سیاسی نفوذ یافته است وی این فرابخشی بودن و مدیریت آن را نیازمند راه‌حل‌های فرابخش و همکاری های بهینه ساز همه سازمانها و نهادهای درگیر دانست ، دکتر عرب با اشاره به اینکه در دنیا بحران آب نداریم بلکه این بحران مدیریت آب است که بسیاری از نقاط جهان را با چالش مواجه ساخته است بر تعامل و ارائه راه حلهای فرابخشی برای تسهیل حل  مسائل آب تاکید نمود.

دکتر عرب با اشاره به اینکه پیچیدگی‌های مدیریت بخش آب آن را از ورطه فنی مهندسی به مباحث اجتماعی و به میان مردم کشانده است بر لزوم ابعاد درک و ایجاد درک مشترک در همه ذینفعان برای حل مشکلات آب تاکید نمود، ایشان با ارائه گزارشی در مورد مباحث آب و ارائه توضیحاتی در خصوص سازگاری با کم آبی سخنان خود را به پایان رسانید  .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات