سفر مدیرکل دفتر نظامهای بهره برداری آب و آبفای وزارت نیرو و مدیر...

مدیرکل دفتر نظامهای بهره برداری آب و آبفای وزارت نیرو و مدیر کل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران و هیئت همراه و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان برای بازدید و شرکت در جلسات مرتبط با آب به شهرستان بم سفر نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۱۱ خردادماه ۹۸ آقای رجایی مدیرکل دفتر نظامهای بهره برداری آب و آبفای وزارت نیرو و آقای مصطفوی مدیر کل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران و هیئت همراه و مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان و هیئت همراه برای بازدید و شرکت در جلسات مرتبط با آب به شهرستان بم سفر نمودند.

جلسه ای با حضور مقامات مذکور و مهندس نیکزادی نماینده مردم شریف شرق استان کرمان در مجلس شورای اسلامی و فرمانداران و مدیران امور منابع آب شهرستان های شرق استان و مدیر سد نساء برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص خط انتقال آب شرب بم-بروات و تعیین تکلیف حقابه بران سدنساء و همچنین وضعیت برخی چاهها و قنوات شهرستانهای شرقی استان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در ادامه نیز جلسه ای در محل شبکه بهره برداری و زهکشی سد نساء درخصوص پروژه خط انتقال آب شرب تشکیل و نسبت به مسائل مد نظر صحبت شد.

همچنین آقای رجایی مدیرکل دفتر نظامهای بهره برداری آب و آبفای وزارت نیرو و آقای مصطفوی مدیر کل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب و هیئت همراه و مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان و هیئت همراه از قنات روستای کامرانیه شهرستان نرماشیر بازدید نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

منبع خبر

شركت آب منطقه‌ای كرمان

شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات