جلسه مشترک کارشناسان گروههای تخصصی شورای مرکزی

جلسه مشترک کارشناسان گروههای تخصصی شورای مرکزی


جلسه مشترک کارشناسان گروههای تخصصی شورای مرکزی

در جلسه مشترک کارشناسان گروه های تخصصی شورای مرکزی که با حضور اعضای هیئت رئیسه و مدیر واحد طرح و برنامه شورا برگزار گردید ،کارشناسان گروههای تخصصی در مورد نحوه تنظیم گزارش عملکرد یکساله حوزه فعالیت خود مبتنی بر خط مشی مصوب هیئت عمومی اجلاس بیست و یکم بحث و بررسی نمودند.

مهندس جنابی مدیر طرح و برنامه شورای مرکزی،ضمن یادآوری نقشه استراتژی و برنامه های مصوب اجلاس قبلی لزوم توجه جدی به مکانیزم های پایش اثربخشی برنامه ها را مورد تاکید قرار داد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات